קטע:מצודות על משלי כג ל

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"למאחרים" - כל הדברים האלה מיוחדים המה להמאחרים שבת על היין, ולהבאים לחקור אחר יין שמזגו יפה.

מצודת ציון

"למאחרים" - מלשון אחור ועכוב.

"ממסך" - ענין מזיגה, והוא תערובות המים ביין, כמו (משלי ט): "מסכה יינה".