מצודות על משלי כג כח

מצודת דוד

"אף היא" - עם כי אינה מבנות ישראל ואינה רגילה כ"כ כל-כך עם היהודים, מ"מ מכל-מקום, כאשר תוכל לחטוף מי מהם אז תארוב עליו, וע"י פיתויה הולכת ומוספת בוגדים בבני אדם. ומוסב למעלה לומר: כאשר תבין כל זה ע"י אמרי, ידעתי שעיניך דרכי תצורנה ולא תכשל בזה.

מצודת ציון

"כחתף" - כמו כחטף בטי"ת, וענינו מהירות הלקיחה, כמו (שופטים כא): "וחטפתם לכם".