מצודות על משלי כג כז

מצודת דוד

"כי שוחה" - ר"ל כי באמרי תבין שהזונה היא כבור עמוק שקשה מאוד לעלות ממנו, כי כן קשה להפרד מן הזונה אחר שנכשל בה. ונאמר למשל על המינות.

"נכריה" - זונה נכריה אשר לא מבנות ישראל, הנה היא כבאר צרה ודחוקה שאי אפשר להתהפך בה מצד אל צד להתחכם לעלות ממנה.