קטע:מצודות על משלי כג כו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"תנה" - הכן לבבך להבין אמרי, ואז עיניך דרכי תצורנה, כי תשכיל שהוא דרך הישר.