מצודות על משלי כג כד

מצודת דוד

"ויולד" - המוליד את החכם, ר"ל המלמד ומוליד חכמה בלב התלמיד.

מצודת ציון

"גיל" - ענין שמחה.