קטע:מצודות על משלי כג כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"זה ילדך" - ר"ל הלא זה ילדך, ובוודאי יחפוץ בתקנתך.

"כי זקנה" - אף אם זקנה אמך, לא תבוז אמריה לומר 'לא בסבי טעמא, אף כי דרך נשים לה להרבות אמרים מבלי השכל'.