מצודות על משלי כג כא

מצודת דוד

"וקרעים" - התנומה הזאת מלבשת בעליה בגדים קרועים, כי המתמיד בתנומה ייוורש גם הוא ולא ימצא ידו ללבוש בגדים שלמים.

"יורש" - יהיה רש ועני.

מצודת ציון

"נומה" - מלשון תנומה ושינה.