מצודות על משלי כג יט

מצודת דוד

"וחכם" - למוד חכמה.

"ואשר" - אז תוכל ללכת בדרך לבך, כי לבב חכמה לא ישיאך לעבירה.

מצודת ציון

"ואשר" - ענין מצעדים ופסיעות, כמו (משלי ט): "ואשרו בדרך בינה".