קטע:מצודות על משלי כג יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי אם וגו'" - ר"ל כי שלך הוא דבר אשר יש לה אחרית, כי הזכות יעמוד לך באחרית הימים, ותקות הגמול לא תכרת ובוא תבוא.

מצודת ציון

"כי אם יש" - כי אשר יש.