מצודות על משלי כג יז

מצודת דוד

"בחטאים" - בהצלחת החוטאים

"כי אם" - ר"ל רק עסוק כל היום ביראת ה', ואל תפן אל הצלחתם, כי שלך טובה משלהם.