קטע:מצודות על משלי כג יג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מוסר" - הכאת שבט מוסר.

"כי תכנו" - אם תכנו בשבט, הלא לא ימות בזה, ורק הוא צער בעלמא.