מצודות על משלי כג יב

מצודת דוד

"הביאה" - הכנע לבך לשמוע אל המוסר, ואזנך וגו'.