קטע:מצודות על משלי כג יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי גואלם חזק" - אם המה תשושי כח, הלא ה' הגואל אותם הוא חזק, והוא יריב עמך את ריבם.