קטע:מצודות על משלי כג י

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תסג" - אל תחזיר לאחור סימן הגבול הנעשה מעולם, לקחת מה מגבול רעך.

"אל תבוא" - לקצור תבואתם לעצמך, בחשבך שאין לאל ידם לעמוד למולך. ד