מצודות על משלי כג טו

מצודת דוד

"אם חכם" - כאשר יחכם לבך על כי תשמע אמרי אלה, הנה אז ישמח לבי גם אני כשמחת לבבך, הואיל ומידי באה לך החכמה.