קטע:מצודות על משלי כג ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תדבר" - מה מדברי החכמה, כי לחסרון דעתו יבזה מאמריך הנאמרים בהשכל.

מצודת ציון

"מליך" - מאמריך, כמו (תהלים קלט): "אין מלה בלשוני".