קטע:מצודות על משלי כג ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תלחם" - אל תאכל לחם, ולתוספת ביאור פירש ואמר את לחם וגו'.