קטע:מצודות על משלי כג ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"התעיף" - ר"ל מה בצע בעושר, וכי הוא דבר המתקיים? הלא פעמים אבוד בשעה קלה, עודך מנענע עינך להסתכל בו ואיננו, כי פתאום יאבד, וכאלו עשה לעצמו כנפים לעוף ממך חיש מהר, כנשר הזה הממהר לעוף לצד השמים ונכסה מהעין.

מצודת ציון

"התעיף" - מלשון עפיפה ותנועה.