קטע:מצודות על משלי כג ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ושמת" - ר"ל אולי תתבונן בדבר וייטיב לך להשים סכין בבית הבליעה משתאכל עמו.

"אם בעל נפש אתה" - אם יש לך נפש משכלת למאוס ברע.

מצודת ציון

"שכין" - כמו סכין בסמ"ך, וכן (איוב מ): "התמלא בשכות עורו".

"בלועך" - ענין בליעה, וכן (איוב לט): "יעלעו דם", והבי"ת היא בי"ת השמוש.