קטע:מצודות על משלי כב כט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חזית" - כאשר תראה איש מהיר וזריז במלאכתו, דע כי סופו יעמוד לפני מלכים לשמשם, ולא יבא למדה זו לעמוד ולשמש לפני שפלים ופחותים.

מצודת ציון

"חזית" - ענין ראיה, כמו (משלי כד): "ואחזה אנכי".

"חשכים" - שפלים ופחותים, כי כמו שנקראים השרים חורים מלשון חיור ולובן, כן יקראו הפחותים חשוכים מלשון חושך ושחרות.