מצודות על משלי כב כח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תסג" - הדרך לעשות דבר לסימן בין שדה האיש לשדה רעהו לדעת גבול השדות. ואמר: סימן הגבול אשר מעולם, אשר עשו אבותיך, אל תחזיר לאחור אל תוך שדה רעך להרחיב את גבולך.

מצודת ציון

"תסג" - ענין ההחזרה לאחור, כמו (דברים כז): "ארור מסיג גבול".