קטע:מצודות על משלי כב כו

מצודת דוד

"בתוקעי כף" - בחברת אנשים התוקעים כף זה בעבור זה, להיות ערב בחובו בשעבוד מקויים.

"בעורבים" - בחברת אנשים הנעשים ערבים על ההלואות; וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"משאות" - ענין הלואה, כמו (דברים כד): "משאת מאומה".