קטע:מצודות על משלי כב כה

מצודת דוד

"פן תאלף" - פן תלמוד דרכו, ותקח בזה מוקש לנפשך.

מצודת ציון

"תאלף" - תלמד, כמו (איוב טו): "כי יאלף עונך פיך".