קטע:מצודות על משלי כב כד

מצודת דוד

"אל תתרע" - אל תתחבר עם בעל אף, ולא תבוא בדרך אחד עם בעל חמה; וכפל הדבר במילים שונות.

מצודת ציון

"תתרע" - מלשון ריע וחבר.