קטע:מצודות על משלי כב כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי ה'" - ר"ל אם אין לאל ידו לריב ריבו, הנה ה' יריב ריבם, ומן קובעיהם יקבע את הנפש, כי ימות ויאבד נפשו.

מצודת ציון

"וקבע" - ענין גזל, כמו (מלאכי ג): "היקבע אדם אלהים".