פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי דל הוא" - ר"ל בחשבך כי דל הוא ואין לאל ידו לעמוד למולך,

"ואל תדכא" - אל תכתת העני בשער המשפט כאשר ישפוט עמך.