מצודות על משלי כב כא

מצודת דוד

"להודיעך" - ר"ל, דברי התורה ההיא עשוים המה להודיעך אמיתת אמרי אמת, לדעת להבדיל בין האמת ובין השקר, ולא תירא א"כ עוד פן ידיחוך בשגגתם, כי תוכל להשיב אמרי אמת ותשובה נוצחת להמטעים ומגרשים אותך מדרך האמת.

מצודת ציון

"קשט" - ענין אמת, כמו (תהלים ס): "מפני קושט סלה".

"לשולחיך" - ענין טרוד וגרושין, כמו (ירמיהו ג): "הן ישלח איש".