מצודות על משלי כב יט

מצודת דוד

"הודעתיך היום" - בהדברים האלה הודעתיך עתה להיות מבטחך בה', ופנה מכל עסקך להעמיק בדברי חכמים בכל לב.

"אף אתה" - ר"ל עם שאתה רק לומד לעצמך ואינך גדול כהמלמד לאחרים, מ"מ אף אתה בטח בה' כי יש תקוה גם לך.