קטע:מצודות על משלי כב יז

מצודת דוד

"ולבך" - ר"ל לא שמיעת האוזן בלבד, כי גם לבך שים לדעת התורה להבינה ולזכרה.

מצודת ציון

"תשית" - תשים, כמו (בראשית ד): "שת לי אלהים זרע".