קטע:מצודות על משלי כב יד

מצודת דוד

"שוחה" - כחפירה עמוקה, אשר הנופל בה קשה לו לעלות, כן הוא הנלכד בפתוי פי זרות, היא המינות אשר יקשה מאוד לפרוש ממנה.

"זעום ה'" - מי שה' זעם עליו וחפץ במיתתו הוא נכשל בה, כי לא יאיר עיניו בתחילת הפתוי להבין סכלות הדבר וכזביו.

מצודת ציון

"שוחה" - בור, כמו (תהלים ט): "בשחת עשו".

"זרות" - מלשון זר.

"זעום" - ענין כעס.