מצודות על משלי כב יב

מצודת דוד

"עיני ה'" - המקום ישגיח בשמירת אנשי הדעת, ויעוות לקלקל דברי עצת הבוגד אשר ידבר ללכוד אנשי הדעת לא יוכל להם.

מצודת ציון

"ויסלף" - ויעקם.