קטע:מצודות על משלי כב י

מצודת דוד

"גרש לץ" - גרש ממך את הלץ ויצא המריבה, כי דרך הלץ לחרחר ריב.

"וישבות" - אז יבוטל דין וקלון, כי כשיהיה ריב יגשו למשפט וירבו לבזות זה את זה, וכשאין מחרחר ישבות הכל.

מצודת ציון

"וישבות" - ענין הביטול, כמו (ישעיהו יד): "שבת נוגש".