קטע:מצודות על משלי כב טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"עושק דל" - דבר בהווה, על כי אין העשיר מניח לגזול הימנו כי חזקה ידו.

"להרבות לו" - בחושבו שבזה יתרבה הונו.

"נותן לעשיר" - וכן הנותן מתן לעשיר.

"אך למחסור" - בשתי אלה לא יבוא יתרון, כי אם חסרון בעשרו: כי הגזל יאבד עוד את שלו, ובתת מתן לעשיר בעצמו מחסר עשרו והמקום לא ימלא החסרון כי לא עשה מצות ה' במתן ההוא.