קטע:מצודות על משלי כב טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אולת קשורה" - דבוק הוא במעשה האיולת כאלו קשורה בלבו; אבל שבט המייסר ירחיק ממנו את האיולת.