קטע:מצודות על משלי כב ח

מצודת דוד

"זורע" - כמו הזורע דבר מה הנה יקצור המין שזרע, כן הגמול לפי המעשה.

"ושבט עברתו" - שבט חמתו, שהיה מכה ורודה בה, הנה יכלה, ר"ל יפסיד היכולת.

מצודת ציון

"ושבט עברתו" - הושאל לשון שבט על העברה והזעם, וכן (ישעיהו י): "אשור שבט אפי".