מצודות על משלי כב ה

מצודת דוד

"צנים פחים" - קוצים ופחים יקושים נמצאים בדרך עקש, ר"ל המעקם דרכיו יתייסר בקוצים וילכד בפח; אבל השומר נפשו וסר מדרך העקש, הנה ירחק מצנים ופחים ולא עליו יהיו.

מצודת ציון

"צנים" - קוצים, כמו (במדבר לג): "ולצנינים בצדיכם".