קטע:מצודות על משלי כב ג

מצודת דוד

"ראה רעה" - הערום רואה הרעה המעותדת לבא ונסתר ממנה, ר"ל שומר עצמו מן הרעה טרם בואה; אבל הפתאים עברו דרך הרעה ולא נשמרו, והשיג אותם העונש וההפסד.

מצודת ציון

"נענשו" - גם הפסד הממון קרוי בלשון עונש, כמו (דברים כב): "וענשו אותו מאה כסף".