מצודות על משלי כב ב

מצודת דוד

"עשיר" - מוסב למעלה, לומר לזה נבחר שם וחן מעושר, כי העושר לא ישובח והעוני לא יגונה, כי מה' יצא הדבר בגזרה היורדת מן השמים ופגשה בהם, בזה העושר ובזה העוני כפי הגזרה, כי ה' עושה כל אלה, ולא בעבור רוב החכמה העשיר העשיר; אבל השם והחן באה בבחירת האדם עצמו.

מצודת ציון

"נפגשו" - ענין פגיעה, (משלי כט): "כמו רש ואיש תככים נפגשו".