פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"נבחר" - שם טוב נבחר מעושר רב, וחן טוב נבחר מכסף וזהב.