קטע:מצודות על משלי כב א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נבחר" - שם טוב נבחר מעושר רב, וחן טוב נבחר מכסף וזהב.