קטע:מצודות על משלי כא ל

מצודת דוד

"אין חכמה" - לא יועיל שום חכמה ועצה לבטל גזרת המקום.