קטע:מצודות על משלי כא ל

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אין חכמה" - לא יועיל שום חכמה ועצה לבטל גזרת המקום.