קטע:מצודות על משלי כא כז

מצודת דוד

"זבח רשעים" - אשר עודם ברשעתם בעת יזבחו הקרבן, כי לא שבו לה', הנה הקרבן הוא תועבה.

"אף כי" - וכל-שכן שתועבה היא כאשר יביאנו במחשבה רעה, לרמות את הבריות, להחשיבו לצדיק וזובח לאלהים.

מצודת ציון

"בזמה" - במחשבה רעה, כמו (ויקרא יח יז): "זמה היא".