קטע:מצודות על משלי כא כה

מצודת דוד

"תאות" - התאווה שעצל מתאוה לנוח על משכבו היא תמית אותו, כי מאנו ידיו לעשות מלאכה להתפרנס בה, ומה א"כ אם כן יאכל? והרי הוא מת ברעב.

מצודת ציון

"מאנו" - לא רצו.