קטע:מצודות על משלי כא כב

מצודת דוד

"עיר גבורים" - בא לשבח החכמה מהגבורה, ואמר: הנה החכם עלה לעיר גבורים, ונצחם והוריד חוזק בטחונם אשר התחזקו במבצר העיר.

מצודת ציון

"ויורד" - מלשון ירידה והשפלה.