קטע:מצודות על משלי כא כ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אוצר וגו'" - דרך החכם לאצור באוצרו דברים נחמדים ושמן טוב להתקיים לעת הצורך. אבל הכסיל שבבני אדם, בעודו בכפו עד לא הניחו מידו יבלענו, ולא יחוש אם לא ימצא לעת הצורך.

מצודת ציון

"בנוה" - במדור.

"יבלענו" - מלשון בליעה.