קטע:מצודות על משלי כא יח

מצודת דוד

"כופר" - אם נגזר מיתה על הצדיק ובטלה הגזירה, אין מידת הדין מתפייסת עד כי יותן רשע לפדיון נפשו.

"ותחת וגו'" - כפל הדבר במ"ש.