קטע:מצודות על משלי כא יג

מצודת דוד

"אוטם" - הסותם אזנו משמוע צעקת דל אשר יצעק מפני נוגשיו, גמולו שגם הוא יקרא בעת צרתו לעזרה ואין מי ישיב לו.

מצודת ציון

"אוטם" - סותם.