קטע:מצודות על משלי כא טז

מצודת דוד

"מדרך השכל" - מדרך התורה.

"בקהל" - ר"ל, אחר המיתה, כשיהיה בקהל המתים, אז ינוח ולא יתעה עוד. אבל כל ימי חייו הוא מוסיף והולך לתעות בכל יום יותר.

מצודת ציון

"רפאים" - הם המתים, שנרפו ונחלשו.