קטע:מצודות על משלי כא טו

מצודת דוד

"שמחה" - הצדיק ישמח בעת יעשה משפט, ועשיית המחיתה היא שמחה לפועלי אוון.

מצודת ציון

"ומחתה" - ענין שבר.