קטע:מצודות על משלי כא ו

מצודת דוד

"פועל" - המאסף אוצרות ע"י לשון שקר, המה הבל נידף, כי לא יתקיימו בידו, ויבקשו עוד את המוות, כי המה סיבה למות על ידם.

מצודת ציון

"נדף" - ענין דחיפה ומכה, כמו (תהלים א): "תדפנו רוח".