קטע:מצודות על משלי כא ג

מצודת דוד

"עשה" - עשיות צדקה ומשפט נבחר בעיני ה' מהבאת זבח.